هتل شایان شیراز دوستاره است و در خیابان قدیمی لطفعلی‌خان قرار دارد. داخل هتل شایان شیراز یک رستوران به نام هفت درویش وجود دارد و مهم‌تر از همه این‌که هتل درست رو به روی باغ قوام یا همان نارنجستان قوام قرارگرفته. این باغ به عقیده‌ی بسیاری از شیرازی‌ها زیباترین باغ شیراز است. شیرازی که خودش شهر باغ‌هاست. تماشای سقف عمارت را که شبیه جلد قرآن‌های نفیس است را از دست ندهید.
    هتل شایان شیراز   
هتل شایان شیراز     

   

    هتل شایان شیراز   
هتل شایان شیراز