هتل مهدی (آریانا) شیراز از قدیمی‌ترین هتل‌های شیراز، بعد از بازسازی آریانا نامیده شد. ثمره‌ی این بازسازی هم تنها نو شدن هتل نبود و یک ستاره هم به هتل اضافه‌شده است. این هتل در مرکزی‌ترین نقطه شهر -در قلب خیابان زند- قرار دارد.

در نزدیکی هتل مهدی (آریانا) شیراز ، سینمایی به نام آریانا قرار داشت که قبل از انقلاب آتش گرفت و ساختمانش هنوز آنجاست. این سینما برای شیرازی‌ها بسیار نوستالژیک است و قدیمی‌های شیراز معتقدند که بهترین سینمای کل کشور بوده است.
    هتل مهدی (آریانا) شیراز   
هتل مهدی (آریانا) شیراز     

   

    هتل مهدی (آریانا) شیراز   
هتل مهدی (آریانا) شیراز     

   
    هتل مهدی (آریانا) شیراز   
هتل مهدی (آریانا) شیراز     

   
    هتل مهدی (آریانا) شیراز   
هتل مهدی (آریانا) شیراز     

   
    هتل مهدی (آریانا) شیراز   
هتل مهدی (آریانا) شیراز     

   
    هتل مهدی (آریانا) شیراز   
هتل مهدی (آریانا) شیراز