هتل پولاد کف شیراز در 80 کیلومتری شمال شهر شیراز ، و در کوههای دل انگیز سپیدان واقع شده است. این مجموعه با حمایت مالی گروه صنعتی پولادکف در سال 1381 افتتاح و مورد بهره برداری عموم مردم قرار گرفت.

    هتل پولاد کف شیراز   
هتل پولاد کف شیراز     

   

    هتل پولاد کف شیراز   
هتل پولاد کف شیراز     

   
    هتل پولاد کف شیراز   
هتل پولاد کف شیراز     

   
    هتل پولاد کف شیراز   
هتل پولاد کف شیراز     

   
    هتل پولاد کف شیراز   
هتل پولاد کف شیراز     

   
    هتل پولاد کف شیراز   
هتل پولاد کف شیراز     

   
    هتل پولاد کف شیراز   
هتل پولاد کف شیراز